Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Omezení vstupu do areálu

17. 03. 2020

S ohledem na aktuální situaci přijala Teplárna Otrokovice další preventivní opatření proti šíření koronaviru COVID-19. 

Pracovníkům externích firem, jejichž práce není pro provoz teplárny nezbytná, je zakázán vstup do areálu. Všem, kteří vstupují do areálu, se měří tělesná teplota. Zaměstnanci teplárny a externích firem vstupují a pohybují se po areálu s rouškou nebo s jinou ochranou obličeje. Pracovní schůzky s externími spolupracovníky, dodavateli, zákazníky a dalšími obchodními partnery v areálu i mimo areál teplárny jsou zakázány. Komunikace probíhá především telefonicky nebo e-mailem. Zaměstnanci, u kterých není nutná přítomnost na pracovišti, pracují z domova.

Dodávky tepla a teplé vody zajišťujeme pro naše zákazníky bez omezení.