Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

20. 12. 2021
Krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2022

Krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2022

Přejeme našim zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům krásné prožití vánočních svátků.
01. 12. 2021
Obyvatelé Napajedel o dodávky tepla nepřišli

Obyvatelé Napajedel o dodávky tepla nepřišli

První prosincový den prováděla společnost EG.D práce na trafostanici a kvůli tomu přerušila dodávky elektřiny. Bez elektrické…
30. 11. 2021

Přerušení dodávek tepla do Napajedel

Teplárna Otrokovice dne 1. 12. 2021 od 07:30 do 14:30 hodin přeruší dodávky tepla do Napajedel.
20. 09. 2021
Otrokovická teplárna zahájila vytápění

Otrokovická teplárna zahájila vytápění

Teplárna Otrokovice dnes zahájila dodávky tepla pro vytápění domácností i firem. Topit se začalo dříve než vloni, kdy se…
03. 09. 2021

Přerušení dodávek do areálu Toma

Z důvodu opravy netěsnosti na parním přivaděči budou v sobotu 4. září 2021 přerušeny dodávky páry do areálu Toma v Otrokovicích.