Výroba

Teplo

Teplo vyrábíme spalováním hnědého uhlí a zemního plynu. Na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie používáme ke spalování biomasu.

Elektřina

Elektřinu vyrábíme tzv. kogenerací, což je kombinovaná výroba tepla a elektrické energie.

Market Transparency - REMIT

V této sekci jsou zveřejňovány informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií“.

Ekologie

Plníme všechny přísné ekologické limity, které se týkají emisí do ovzduší i dalších složek životního prostředí – vody, půdy či hlukových limitů.

Kontakty

Máte dotaz? Napište nám!

    Zavolejte nám

    Napište nám