Připojení na CZT

Budování přípojek a výměníkových stanic

Jsme připraveni najít pro vás to nejlepší řešení:

  • na místě vyhodnotíme situaci a navrhneme optimální variantu vedení přípojky k objektu
  • provedeme kalkulaci nákladů na připojení a vypracujeme nabídku na dodávky tepla
  • v případě zájmu může být v nabídce obsažena i možnost financování a dalšího provozování výměníkové stanice, která je nezbytná pro přechod tepla z primárního rozvodu dodavatele do zařízení odběratele
  • pokud se rozhodnete pro tuto možnost a přenecháte provozování přípojky včetně výměníkové stanice na nás, máte zajištěnou komplexní dodávku tepla, včetně údržby a oprav těchto zařízení. Nemusíte řešit případné technické problémy spojené s provozem zařízení a pouze si budete regulovat přívod tepla podle potřeb
  • můžete se rozhodnout i pro variantu, že si pořídíte a budete provozovat výměníkovou stanici na vlastní náklady

Připojení nových odběratelů

Základní podmínkou pro připojení nového odběratele je podání žádosti o připojení.

Prodej tepla se uskuteční na základě kupní smlouvy, jejíž součástí jsou:

• přihláška k odběru tepla, odběrový diagram, cenová dohoda, případně dohoda o zálohových platbách

Více informací:

Ing. Zuzana Moravčíková
Tel.: + 420 577 649 226
E-mail: zuzana.moravcikova@tot.cz

Kontakty

Máte dotaz? Napište nám!

    Zavolejte nám

    Napište nám