Časté dotazy

Topné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Toto období lze po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem změnit podle potřeb odběratele. Rozhodující vliv na průběh topení má vývoj venkovních teplot. V topném období se začíná topit, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu dva dny po sobě klesne pod 13 stupňů Celsia a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty pro následující den. Vytápění omezíme nebo přerušíme v topném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad 13 stupňů Celsia ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den.

Pokud máte s naší společností uzavřenou kupní smlouvu na dodávku tepla a teplé užitkové vody, kontaktujte servisní a poruchovou službu Teplárny Otrokovice – tel.: 577 922 169, e-mail: prodej@tot.cz).

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu určuje pro dodavatele povinnost udržovat parametr teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 – 60°C, a to v době minimálně od 6.00 do 22.00 hodin mimo odběrní špičky.

Ceny tepla jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem a do ceny mohou být zahrnuty jen oprávněné náklady související s výrobou. Ceny pro odběratele se odvíjí především od cen vstupů, tedy paliva.

Základní podmínkou pro připojení nového odběratele je podání žádosti o připojení.

Prodej tepla se uskuteční na základě kupní smlouvy, jejíž součástí jsou:

přihláška k odběru tepla, obchodní podmínky dodávky tepelné energie, odběrový diagram, cenová dohoda, případně dohoda o zálohových platbách. V případě zájmu kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (tel.: 577 649 226, zuzana.moravcikova@tot.cz), kde vám poskytneme další informace.

Předávací stanice je zařízení sloužící pro úpravu parametrů teplonosné látky (páry, horké vody) na hodnoty požadované odběrným tepelným zařízením a pro regulaci dodávky tepla, případně teplé vody.

Dodavatel je zpravidla vlastníkem (nebo uživatelem na základě smlouvy) všech venkovních potrubních systémů dopravujících teplonosnou látku (páru, horkou vodu) pro otop a teplou užitkovou vodu až k odběrnému místu. Odběrné místo je definováno smlouvou. Od tohoto místa jsou veškeré rozvody označovány za odběrné tepelné zařízení, které je tvořeno zejména rozvody tepla pro ústřední vytápění a teplou vodu až po spotřebiče v objektu a je ve správě a vlastnictví majitele objektu.

Kontakty

Máte dotaz? Napište nám!

    Zavolejte nám

    Napište nám