Ekologie

Ochrana životního prostředí

• v roce 2020 jsme uvedli do provozu nový kotel na zemní plyn
• v letech 2016-2020 jsme na uhelných kotlích K3 a K4 provedli rozsáhlé úpravy ke snížení emisí oxidů dusíku a dokončili jsme rekonstrukci odsíření
• oxidy dusíku klesly o 70% a oxidy síry o 85%

• využíváme obnovitelné zdroje – spoluspalujeme biomasu
• výstavbou technologie pro pneumatickou dopravu popílku jsme snížili prašnost
• popílek se dále využívá ve stavebnictví
• produkt odsíření se struskou a popílkem se využívá na výrobu stabilizátu pro rekultivaci skládek
• pokračujeme v rekultivaci odkaliště Bělov na Kroměřížsku

Plníme všechny přísné ekologické limity, které se týkají emisí do ovzduší i dalších složek životního prostředí – vody, půdy či hlukových limitů. Uskutečnili jsme řadu kroků ke zlepšení ekologie provozu, snížení produkce popelovin a emisí. Dlouhodobě investujeme do opatření, která omezí vliv teplárny na životní prostředí.

Emise TOT 1990 - 2021

rok TZL SO2 NOx
1990 458,0 9525,0 1450,0
1995 186,0 5274,0 845,0
2000 20,5 2665,5 911,7
2015 8 1961 723
2016 8 1744 609
2017 8,8 1675,1 607,6
2018 16,2 1061,5 592,6
emisní stropy pro rok 2018 1086,04 626,46
2019 18,8 461,0 365,1
emisní stropy pro rok 2019 468,33 376,56
2020 8,6 335,7 233,8
2021 7,1 295,5 256,8
2022 7,6 343,3 277,6

Ekologické uzavření odkaliště Bělov

Odkaliště přestalo sloužit svému původnímu účelu v roce 1997. Poté nechala teplárna zpracovat odbornou firmou projekt na minimalizaci dopadů ekologické zátěže a od roku 2000 probíhá stavba „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ s platným vodohospodářským povolením a stavebním povolením do r. 2030. Povrch se tvaruje a utěšňuje speciální směsí Otosan, což je certifikovaný stavební výrobek. Následně se provádí rekultivace ploch, navezení zeminy a zatravnění.

Stavba „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ probíhá dle schválené projektové dokumentace a v souladu s vydaným stavebním povolením. Odkaliště a okolí je pravidelně sledováno, měří se prašnost a jsou monitorovány odtékající vody.

V roce 2022 pokračovaly práce v prostoru 8. kazety, kde byla vytvořena hráz ze zeminy, která ukončila stavbu směrem k obci Nová Dědina.

V roce 2023 probíhá překrytí prostoru 6. kazety zeminou a potom bude plocha zatravněna. Připravuje se také dostavba hráze v prostoru 8. kazety.

Měření prašného spadu v ovzduší v oblasti odkaliště Bělov

Celkový prašný spad tvoří organická a anorganická složka. Převládá složka organická, kde původcem není odkaliště. Organická složka (zejm. pyly) souvisí především s nástupem vegetačního období. Hodnoty na všech místech se pohybují pod normou 150 g/m2/rok.

Celkový prašný spad (g/m2)

norma 150 g/m2 / rok Nová Dědina (1000 – 1500 m) Kopaniny (bezprostřední okolí) Žlutava (1000 – 1500 m) Bělov (1000 – 1500 m) Bělov – Zapletal (bezprostřední okolí) průměr
1997 150 371,29 88,13 91,07 107,21 130,94 157,7
2000 150 198,87 22,93 16,87 22,23 28,14 57,8
2005 150 112,53 28,01 22,23 24,34 27,67 41,2
2010 150 64,18 73,02 37,25 56,68 37,72 55,0
2015 150 59,03 45,02 44,72 47,92 47,98 48,9
2020 150 52,92 41,21 41,11 29,06 37,43 40,8
2021 150 49,2 31,16 50,73 40,59 45,08 42,5

Anorganický prašný spad (g/m2)

Nová Dědina Kopaniny Žlutava Bělov Bělov – Zapletal průměr
1997 116,03 36,71 45,05 47,63 75,72 64,2
2000 74,17 7,84 7,8 10,62 10,28 22,1
2005 37,32 8,47 8,44 8,07 9,51 14,3
2010 35,78 20,82 12,21 15,52 14,44 20,4
2015 26,68 13,04 13,77 20,29 19,49 18,9
2020 18,16 13,87 11,37 9,23 12,99 13,2
2021 19,22 14,39 17,15 11,73 14,84 15,3

Ke stažení

Název Velikost | typ souboru
Měření spad Bělov 397.2 kB | pdf

Kontakty

Máte dotaz? Napište nám!

    Zavolejte nám

    Napište nám