Výhody

Jsme dlouholetým spolehlivým dodavatelem tepla a elektrické energie

Neustále zlepšujeme naše služby a reagujeme na individuální potřeby našich zákazníků s cílem zvyšovat jejich spokojenost.

Dodávky tepla z Teplárny Otrokovice představují bezpečný, jednoduchý a pohodlný způsob vytápění, který je šetrný k životnímu prostředí a jeho cena je příznivá.

Ekonomické výhody

Při současné výrobě tepla a elektřiny (kogeneraci) dochází k efektivnějšímu využití paliva a tím i k úspoře finančních prostředků a primárních energetických zdrojů.

Společná výroba tepla a elektřiny v naší společnosti umožňuje udržovat prodejní cenu tepla na nižší úrovni než u zdrojů vyrábějících pouze teplo.

Při provozování výměníkových stanic kromě významných provozních úspor šetříme peníze našich odběratelů tím, že nemusejí vkládat nemalé částky do nákupu vlastního kotle.

Ekologické výhody

Výroba tepla centrálním způsobem je ekologická. Palivo se využívá velmi efektivně a úspora se následně projeví i ve významném snížení koncentrace škodlivin v ovzduší.

Vysoké komíny zajišťují odvod vyčištěných spalin a vodní páry do vyšších vrstev a nezatěžují emisemi okolní městskou zástavbu.

Komplexní služba

Nespornou výhodou pro naše zákazníky je zajištění dalších služeb, jako je např. non-stop servis při poruchách, údržba výměníkové stanice a zajištění revizních služeb.

Kontakty

Máte dotaz? Napište nám!

    Zavolejte nám

    Napište nám