Informace pro odběratele

Webové stránky pro data z předávacích stanic

Data z objektových (domovních) předávacích stanic pro dodávky tepla a teplé vody najdete na: https://ops.tot.cz/.

Zde můžete sledovat parametry dodávek, ekvitermní křivku, údaje o venkovní teplotě, odečtech měřičů tepla, žádané a skutečné teplotě TUV atd.

Na základě individuálních požadavků upravíme parametry nastavení předávacích stanic.

Teplárna Otrokovice zajišťuje údržbu, servis a revize na více než 120 předávacích stanicích ve Zlíně – Malenovicích, Napajedlech a Otrokovicích.

Setkání s odběrateli Napajedla 2022

Informace pro odběratele podle zákona o ochraně spotřebitele

Prodávající informuje spotřebitele (přičemž spotřebitelem se rozumí výlučně fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), že případné spory ze spotřebitelské smlouvy o dodávkách tepla či dodávkách elektřiny může spotřebitel s účinností od 1.2.2016 řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství je Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz . Bližší podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů upravuje zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kontakty

Máte dotaz? Napište nám!

    Zavolejte nám

    Napište nám