Dotace

Projekt „Spalování biomasy v kotli K4“

Cílem projektu je omezit využívání uhlí pro výrobu energie a nahradit jej palivem z obnovitelného zdroje. V tomto případě dřevní štěpkou, plnící kritéria udržitelnosti, s cílem přispět k dosažení klimatické neutrality. Po realizaci dojde ke snížení emisí CO2 o více jak 27% a snížení spotřeby neobnovitelného zdroje energie o více jak 23%.

Projekt řeší změnu konstrukčního uspořádání výhřevných a dodatkových ploch kotle K4, aby bylo možné spalovat na kotli K4 100% biomasy.

Registrační číslo projektu: 7220100025

Doba realizace projektu: 2024-2025

Projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ke stažení

Ostatní

Výběrová řízení

Přinášíme přehled aktuálně vyhlášených výběrových řízení v naší společnosti.

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů našich zákazníků a jejich soukromí považujeme za svou prvořadou povinnost.

Dokumenty ke stažení

Vztahy s investory

Kontakty

Máte dotaz? Napište nám!

    Zavolejte nám

    Napište nám