Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Nové webové stránky pro data z předávacích stanic

14. 09. 2018

Upozorňujeme naše odběratele na změnu adresy webových stránek, kde jsou zobrazena data z objektových (domovních) předávacích stanic pro dodávky tepla a teplé vody. Nové webové stránky s vizualizací jsou: https://ops.tot.cz/.

Odběratelé mohou sledovat parametry dodávek, k dispozici mají ekvitermní křivku, údaje o venkovní teplotě, odečtech měřičů tepla, žádané a skutečné teplotě TUV,  atd.

Na základě individuálních požadavků zákazníků teplárna upravuje parametry nastavení předávacích stanic.  

Teplárna Otrokovice zajišťuje údržbu, servis a revize na více než 120 předávacích stanicích ve Zlíně – Malenovicích, Napajedlech a Otrokovicích.