člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

26. 03. 2015
Žáci se seznámili s výrobou v teplárně

Žáci se seznámili s výrobou v teplárně

Dvacet dětí ze základní školy Mánesova Otrokovice si 26. března prohlédlo areál teplárny. Během exkurze se žáci páté třídy…
25. 03. 2015
Teplárna pokračuje ve spolupráci s městem Otrokovice

Teplárna pokračuje ve spolupráci s městem Otrokovice

Teplárna Otrokovice se bude opět významně podílet na akcích, které v letošním roce chystá město Otrokovice. Předseda…
11. 03. 2015
Teplárna uspěla s projektem nových připojení

Teplárna uspěla s projektem nových připojení

Projekt rozšíření distribuční sítě teplovodu a modernizace rozvodů se dostal do užší nominace na Projekt roku Teplárenského…
02. 02. 2015
Teplárna Otrokovice pomáhá regionu

Teplárna Otrokovice pomáhá regionu

Do zdravotnictví, sociální oblasti, kultury a sportovních aktivit dětí a mládeže mířila pomoc Teplárny Otrokovice v loňském roce.…
27. 01. 2015

Nabídka instalace a financování poměrových měřičů

V souvislosti se změnou vyhlášky, která určuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, nabízí Teplárna Otrokovice nákup a…