člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

23. 04. 2018
Oprava horkovodu Baťov v Otrokovicících

Oprava horkovodu Baťov v Otrokovicících

Z důvodu provedení havarijní opravy horkovodu Baťov v ulici Mánesova v Otrokovicích přeruší Teplárna Otrokovice dodávku tepla.
17. 04. 2018
Teplárna pokračuje ve spolupráci s městem Otrokovice

Teplárna pokračuje ve spolupráci s městem Otrokovice

Předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník a starosta Otrokovic Jaroslav Budek podepsali dnes smlouvu o konkrétní…
16. 04. 2018
Setkání s odběrateli v Otrokovicích

Setkání s odběrateli v Otrokovicích

Teplárna Otrokovice zve své odběratele z Otrokovic na společné setkání, které se koná ve čtvrtek 3. května 2018 v 16.30 hodin v…
13. 04. 2018
Teplárna Otrokovice omezila dodávky tepla

Teplárna Otrokovice omezila dodávky tepla

Vzhledem k vývoji venkovních teplot omezila Teplárna Otrokovice od dnešního dne dodávky tepla pro vytápění. V případě, že v…
15. 03. 2018
Teplárna Otrokovice pomáhá v regionu

Teplárna Otrokovice pomáhá v regionu

Teplárna Otrokovice podpořila v loňském roce formou darů nebo sponzoringu téměř šest desítek organizací. Celková částka rozdělená…