člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

30. 06. 2020

Zlínská porodnice získala nové monitory dechu

Dar v hodnotě 52 tisíc korun pořídila Nadace Křižovatka díky finanční podpoře pěti společností, včetně Teplárny Otrokovice.
25. 06. 2020
Kotel na uhlí skončil. Nahradil ho plyn

Kotel na uhlí skončil. Nahradil ho plyn

Otrokovická teplárna uvedla do provozu nový plynový kotel, který nahradil jeden kotel na uhlí. Výstavba nového kotle za téměř 300…
27. 05. 2020

Teplárna darovala ochranné pomůcky

Ochranné pomůcky proti koronaviru poskytla teplárna pracovníkům sociálních služeb.
25. 05. 2020

Obnovení dodávek tepla pro vytápění

Vzhledem k poklesu venkovních teplot obnovila dnes Teplárna Otrokovice dodávky tepla pro vytápění. 
19. 05. 2020
Teplárna ukončila topnou sezonu

Teplárna ukončila topnou sezonu

Vzhledem k vývoji počasí ukončila dnes Teplárna Otrokovice topnou sezonu.