člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

24. 06. 2015
Před prázdninami se podívali do teplárny

Před prázdninami se podívali do teplárny

Otrokovickou teplárnu navštívili v pondělí 22. června žáci deváté třídy ze Základní školy Mánesova v Otrokovicích. 
23. 06. 2015

Oznámení o přerušení dodávek teplé vody

Z důvodu poruchy horkovodního potrubí budou ve středu 24. června od 7.30 do 16.00 hod. přerušeny dodávky teplé vody ve Zlíně…
16. 06. 2015
Teplárna odstaví kotle. Dodávky teplé vody budou zajištěny

Teplárna odstaví kotle. Dodávky teplé vody budou zajištěny

Na začátku srpna odstaví Teplárna Otrokovice kotle a provede opravy, které nelze provádět za plného provozu. 
30. 05. 2015

Topná sezona skončila

Teplárna Otrokovice ukončila 30. května 2015 topnou sezonu.
28. 05. 2015
Zástupci teplárny se sešli s odběrateli v Malenovicích

Zástupci teplárny se sešli s odběrateli v Malenovicích

Teplárna Otrokovice uspořádala 27. května a setkání se svými odběrateli ve Zlíně-Malenovicích.