člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

17. 03. 2020

Omezení vstupu do areálu

S ohledem na aktuální situaci přijala Teplárna Otrokovice další preventivní opatření proti šíření koronaviru COVID-19. 
03. 03. 2020

Najíždění kotle K5

Dne 3. března ve večerních hodinách  v souvislosti s uváděním do provozu plynového kotle K8 se bude najíždět kotel K5
24. 02. 2020
Teplárna dokončuje stavbu kotle na zemní plyn

Teplárna dokončuje stavbu kotle na zemní plyn

V otrokovické teplárně finišují práce na stavbě nového kotle na zemní plyn, který nahradí jeden kotel na uhlí.
19. 12. 2019
Krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2020

Krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2020

Teplárna Otrokovice přeje svým zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 20…
05. 12. 2019
Teplárna Otrokovice pořádá XXX. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ

Teplárna Otrokovice pořádá XXX. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ

Teplárna Otrokovice vás zve na jubilejní XXX. Seminář energetiků 21. - 23.1. 2020.