člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

04. 04. 2017

Najít vhodného zaměstnance trvá déle

„Najít vhodného zaměstnance trvá déle, než jsme byli zvyklí v minulých letech,“ říká v rozhovoru pro Deník HR manažer Teplárny…
13. 03. 2017

Havárie horkovodu ve Zlíně - Malenovicích

Teplárna Otrokovice oznamuje, že dnes budou probíhat opravy netěsnosti na horkovodu v blízkosti polikliniky ve Zlíně –…
08. 03. 2017

Najíždění kotle

Teplárna Otrokovice oznamuje, že dnes 8. března v dopoledních hodinách bude uveden do provozu kotel K5 a může dojít ke…
23. 02. 2017
Teplárna přispěla ke snížení dopadů smogu

Teplárna přispěla ke snížení dopadů smogu

Zlínský kraj několikrát v letošní zimě trápil smog a kvůli vysokým koncentracím prachu v ovzduší musela být vyhlášena regulace.…
07. 02. 2017
Teplárna v loňském roce podpořila čtyřicet organizací

Teplárna v loňském roce podpořila čtyřicet organizací

Teplárna Otrokovice i v loňském roce pokračovala v podpoře měst, obcí a neziskových organizací, kterým na veřejně prospěšné…