člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

19. 07. 2021
Teplárna zajistí teplou vodu i v době odstávky

Teplárna zajistí teplou vodu i v době odstávky

Pravidelná letní odstávka v otrokovické teplárně začne v pátek 23. července. Kotle a turbíny budou do provozu znovu uvedeny v…
07. 06. 2021
Výměna parovodu za horkovod pro areál PSG

Výměna parovodu za horkovod pro areál PSG

V květnu začaly práce na výměně parovodní přípojky za horkovodní pro průmyslový areál PSG v Otrokovicích.
02. 06. 2021
Teplárna přerušila dodávky tepla

Teplárna přerušila dodávky tepla

Vzhledem k vývoji počasí omezila otrokovická teplárna od dnešního dne dodávky tepla pro vytápění.
31. 05. 2021

Chladné počasí prodloužilo topnou sezonu

Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude otrokovická teplárna pokračovat ve vytápění i po 31. květnu. 
24. 05. 2021

Teplárna přispěla na monitory dechu pro novorozence

Novorozenecké oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně dostalo od Nadace Křižovatka 27 monitorů dechu. Nové přístroje…