člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

24. 11. 2015

Teplárna Otrokovice podporuje charitativní projekty

Teplárna Otrokovice pokračuje ve spolupráci s novorozeneckým oddělením Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Společnost podpořila…
14. 10. 2015
Na podzim pokračují exkurze do teplárny

Na podzim pokračují exkurze do teplárny

Exkurze pro žáky a studenty v otrokovické teplárně pokračují i v novém školním roce.
07. 10. 2015
Teplárna Otrokovice investuje do opatření na snížení emisí

Teplárna Otrokovice investuje do opatření na snížení emisí

Teplárna Otrokovice zahájila investici do modernizace svého zdroje a opatření na snížení emisí znečišťujících látek. 
22. 09. 2015
Teplárna Otrokovice zahájila topnou sezonu

Teplárna Otrokovice zahájila topnou sezonu

Dnes v ranních hodinách začala společnost s dodávkami tepla v Otrokovicích, Napajedlech a Zlíně – Malenovicích. 
31. 08. 2015
Teplárna Otrokovice ukončila přípravy na novou topnou sezonu

Teplárna Otrokovice ukončila přípravy na novou topnou sezonu

 Teplárna Otrokovice dokončila údržbu technologií a je připravena zahájit dodávky tepla pro své odběratele.