člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

18. 10. 2018

Teplárna významně investuje. Přesto patří k nejlevnějším v Česku

Otrokovická teplárna letos investuje čtvrt miliardy do ekologických opatření a připojení nových odběratelů. Ceny ale nezvyšuje a…
27. 09. 2018
Teplárna přispěla na první elektrorikšu v České republice

Teplárna přispěla na první elektrorikšu v České republice

První elektrorikšu v České republice získala organizace SENIOR Otrokovice. Její klienti budou využívat speciálně upravené kolo…
25. 09. 2018
Teplárna Otrokovice začala topit

Teplárna Otrokovice začala topit

Teplárna Otrokovice reaguje na vývoj počasí a dnes zahájila vytápění. Topná sezona začala o deset dní později než vloni, kdy se…
14. 09. 2018

Vysoušení vyzdívek kotle

Teplárna Otrokovice oznamuje, že od 15.9. do 16.9. může docházet ke zvýšení hluku v okolí teplárny. 
14. 09. 2018

Nové webové stránky pro data z předávacích stanic

Upozorňujeme naše odběratele na změnu adresy webových stránek, kde jsou zobrazena data z objektových (domovních) předávacích…