člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

29. 12. 2020

Cena za teplo se meziročně mírně zvýší

Teplárna Otrokovice v příštím roce mírně navýší cenu za dodávky tepla. Přesto zůstává se svojí cenou pod celorepublikovým…
18. 12. 2020
Klidné vánoční svátky a všechno nejlepší v roce 2021

Klidné vánoční svátky a všechno nejlepší v roce 2021

Přejeme našim zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 hodně zdraví,…
10. 11. 2020

Porucha na filtrech v teplárně

V Teplárně Otrokovice došlo dnes k poruše odprášení tkaninových filtrů na odsiřovacím zařízení.
01. 10. 2020

Teplárna Otrokovice podpořila hasiče

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje obdržel od Teplárny Otrokovice dar ve výši čtyřiceti tisíc korun.
26. 09. 2020

Otrokovická teplárna začala s vytápěním

Teplárna Otrokovice zahájila dnes odpoledne vytápění domácností i firem. Topit se začalo o týden později než vloni, kdy topná…