člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

23. 09. 2019

Oprava horkovodu si vyžádá přerušení dodávek tepla

Z důvodu provedení havarijní opravy horkovodu budou ve středu 25.9.2019 od 8:00 do 13:00 u části odběratelů v Otrokovicích…
19. 09. 2019
Teplárna Otrokovice zahájila topnou sezonu

Teplárna Otrokovice zahájila topnou sezonu

Teplárna Otrokovice reaguje na ochlazení a dnes zahájila vytápění. Topná sezona začala o týden dříve než vloni, kdy se začalo…
04. 09. 2019
Teplárna pomohla Charitě Otrokovice koupit elektrokolo

Teplárna pomohla Charitě Otrokovice koupit elektrokolo

Pečovatelská služba Charity Otrokovice získala díky dárcům nové elektrokolo.
30. 08. 2019
Teplárna je připravena na novou topnou sezonu

Teplárna je připravena na novou topnou sezonu

Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu začíná topná sezona 1. září a končí 31. května.
19. 08. 2019
Barum rally před teplárnou

Barum rally před teplárnou

Parkoviště teplárny obsadily v sobotu odpoledne posádky Barum Czech Rally Zlín.