člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

04. 02. 2016
Nabídka na dodávky tepla v areálu TOMA

Nabídka na dodávky tepla v areálu TOMA

Společnost Teplárna Otrokovice a.s. se 1.10. 2015 stala nájemcem a provozovatelem energetických sítí na rozvod a dodávky tepelné…
01. 02. 2016

Informace pro odběratele podle zákona o ochraně spotřebitele

Prodávající informuje spotřebitele (přičemž spotřebitelem se rozumí výlučně fyzická osoba, která nejedná v rámci své…
22. 01. 2016
Teplárna Otrokovice pořádala v Luhačovicích Seminář energetiků

Teplárna Otrokovice pořádala v Luhačovicích Seminář energetiků

Společnost Teplárna Otrokovice pořádala ve dnech 19. - 21. ledna 2016 tradiční Seminář energetiků. Na třídenní konferenci do…
15. 01. 2016
Podpora projektů a akcí v roce 2015

Podpora projektů a akcí v roce 2015

Projekty a akce v regionu za více než milion korun podpořila v loňském roce Teplárna Otrokovice. Formou darů a sponzoringu…
21. 12. 2015

Teplárna Otrokovice v roce 2016 ceny nezvýší

Odběratelé teplárny nebudou příští rok platit za teplo více. Na stejné úrovni drží společnost ceny už od roku 2013 a patří k…