člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

19. 08. 2019
Barum rally před teplárnou

Barum rally před teplárnou

Parkoviště teplárny obsadily v sobotu odpoledne posádky Barum Czech Rally Zlín.
12. 08. 2019
Omezení dodávek teplé vody v Malenovicích

Omezení dodávek teplé vody v Malenovicích

Teplárna Otrokovice oznamuje, že kvůli havarijní opravě horkovodu budou ve dnech 22.8. a 23.8. 2019 přerušeny dodávky teplé vody…
02. 08. 2019

Teplárna přispěla hasičům na nové přilby

Otrokovická teplárna poskytla Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje finanční dar ve výši čtyřiceti tisíc korun. Peníze…
24. 07. 2019
Odstaví kotel i turbínu. Dodávky teplé vody budou zajištěny

Odstaví kotel i turbínu. Dodávky teplé vody budou zajištěny

Přestože léto je v plném proudu, otrokovická teplárna se už připravuje na další topnou sezonu. Během odstávky ale lidé bez teplé…
07. 07. 2019

Úspora tepelné i elektrické energie

Teplárna Otrokovice ukončila projekt „Snížení energetické náročnosti vybraných provozů".