člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

20. 10. 2014

Omezení dodávky tepla ve Zlíně-Malenovicích

Z důvodu havarijní opravy potrubí bude přerušena dodávka tepla dne 22.10.2014 od 07.00 do 20.00 hodin ve Zlíně -Malenovicích.
06. 10. 2014
Změna vytápění? Na výpočty prodejců se nevyplatí spoléhat

Změna vytápění? Na výpočty prodejců se nevyplatí spoléhat

Majitele bytů stále častěji oslovují firmy s nabídkami na změnu vytápění. Uváděné úspory vypadají na papíře velmi dobře, realita…
23. 09. 2014
První podzimní den se začalo topit

První podzimní den se začalo topit

První podzimní den přinesl ochlazení. Na vývoj počasí reaguje i Teplárna Otrokovice, která dnes zahájila novou topnou sezonu. 
19. 09. 2014

Porucha na výměníkové stanici

Z důvodu poruchy na hlavní výměníkové stanici u železničního mostu může dojít k omezení dodávek teplé vody v Napajedlech.…
29. 08. 2014
Teplárna je připravena na novou topnou sezonu

Teplárna je připravena na novou topnou sezonu

Teplárna Otrokovice dokončila opravy a údržbu technologií a je připravena zahájit dodávky tepla pro své odběratele.