člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

07. 02. 2017
Teplárna v loňském roce podpořila čtyřicet organizací

Teplárna v loňském roce podpořila čtyřicet organizací

Teplárna Otrokovice i v loňském roce pokračovala v podpoře měst, obcí a neziskových organizací, kterým na veřejně prospěšné…
06. 02. 2017
Budoucí chemici se seznámili s výrobou v teplárně

Budoucí chemici se seznámili s výrobou v teplárně

S výrobou a distribucí tepla i elektrické energie se seznámili studenti druhého ročníku ze Střední průmyslové školy Otrokovice,…
27. 01. 2017

Obec Bělov díky podpoře Teplárny Otrokovice vyměnila veřejné osvětlení

Po téměř čtyřiceti letech získala obec Bělov nové veřejné osvětlení. Díky LED svítidlům ušetří za elektřinu ročně 90 tisíc korun.
02. 01. 2017

Odběratelé teplárny mají přístup k údajům z předávacích stanic

Teplárna Otrokovice nabídla svým zákazníkům další službu - od  začátku ledna zprovoznila nové webové stránky, kde jsou zobrazena…
21. 12. 2016
Přejeme vám krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2017

Přejeme vám krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2017

Teplárna Otrokovice přeje svým zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 20…