člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English
1

Skládka paliva

Skládka paliva

Skládka hnědého a černého uhlí. V zimě při nízkých teplotách se za den spálí až tisíc tun uhlí. Kromě uhlí spalujeme i biomasu.

2

Rozmrazovací tunel

Rozmrazovací tunel

Když je nutné v zimních měsících uhlí rozmrazit, míří právě do tohoto tunelu.

3

Pásový dopravník

Pásový dopravník

Ze skládky se uhlí dopravuje do zásobníku paliva a potom padá do mlýna, kde se před spálením v kotli rozdrtí na uhelný prášek.

4

KotelnaKotelna

Teplo, které vzniká v kotli při spalování uhlí, ohřívá vodu a přemění ji v páru. Z pěti parních kotlů slouží dva jako záložní. V posledních letech prošly dva kotle rozsáhlou modernizací.

5

StrojovnaStrojovna

Pára proudí do turbín spojených s generátorem, který ji přemění na elektřinu. Pára z turbín slouží pro technologické účely a vytápění.

6

Odsiřovací zařízeníOdsiřovací zařízení

Dochází zde k vyčištění spalin od oxidů síry a tím zlepšení čistoty ovzduší. Používáme polosuchou metodu, při které vzniká produkt odsíření ve formě bílého prášku.

7

Silo popílkuSilo popílku

Při spalování uhlí vzniká popílek, který se skladuje a používá jako surovina ve stavebnictví. V silech se ukládá i produkt odsíření a společně se struskou a popílkem slouží při rekultivaci skládek.

8

Dominanty teplárnyDominanty teplárny

Komíny slouží pro odvod vyčištěných spalin a vodní páry do ovzduší. Čím jsou vyšší, tím větší je rozptylová oblast a nižší koncentrace v ovzduší. Náš komín měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji.

9

VelínVelín

Pracoviště, z něhož operátoři řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologických zařízení teplárny.

10

Potrubí rozvodu páry a horké vodyPotrubí rozvodu páry a horké vody

Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 53 kilometrů. Dodáváme teplo do Otrokovic, Napajedel a Zlína-Malenovic.

11

Chladicí věžeChladicí věže

Ve dvou věžích se potom vodou chladí zbytkové teplo.

Aktuality

14. 09. 2018

Vysoušení vyzdívek kotle

Teplárna Otrokovice oznamuje, že od 15.9. do 16.9. může docházet ke zvýšení hluku v okolí teplárny. 
14. 09. 2018

Nové webové stránky pro data z předávacích stanic

Upozorňujeme naše odběratele na změnu adresy webových stránek, kde jsou zobrazena data z objektových (domovních) předávacích…
13. 09. 2018

Přerušení dodávek teplé vody v Malenovicích

Z důvodu provedení havarijní opravy horkovodu budou dnes od 13 do 22 hod. přerušeny dodávky teplé vody pro odběratele ve Zlíně -…
12. 09. 2018
Ekologizace kotle K4 je před dokončením.  Chystají se profuky kotle

Ekologizace kotle K4 je před dokončením. Chystají se profuky kotle

V uplynulých měsících prováděla Teplárna Otrokovice opatření ke snižování emisí oxidů dusíku na kotli K4. Aby mohla být…
15. 08. 2018

Oprava horkovodu v ulici Hložkova

Teplárna Otrokovice chystá na konci srpna opravu horkovodu v centru Otrokovic. Od 27. srpna do 16. září bude v ulici Hložkova…