Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Vzdělávání

Exkurze

Zájemcům nabízíme možnost prohlédnout si areál Teplárny Otrokovice a přímo v provozu se seznámit s výrobou tepla a elektřiny.

Kontakt

Mgr. Jana Burešová
tel. 577 649 210
e-mail: jana.buresova@tot.cz

Spolupráce se školami a studenty

  • nabídka exkurzí pro školy
  • možnost získání odborné praxe pro studenty technických oborů
  • možnost zpracování diplomové práce

Projekty podporované fondy EU

Vzdělávání Teplárna Otrokovice a.s.