Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Projekt „Vzdělávání Teplárna Otrokovice“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005344

Doba realizace projektu: 1.3. 2017 – 28.2.2019

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Příjemcem  je společnost Teplárna Otrokovice a.s. spolu s partnery s finančním příspěvkem, kterými jsou AUTOJEŘÁBY PRAHA s.r.o. a Glosser Holzpellets s.r.o.  Cílovou skupinu tvoří celkem 42 našich  zaměstnanců.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech: 

-         Měkké a manažerské dovednosti

-         Specializované IT

-         Účetní, ekonomické a právní kurzy

-         Technické a jiné odborné vzdělávání

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.