Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Historie

U zrodu stál Baťa

Ve 30. letech minulého století vybudovala obuvnická firma Baťa elektrárnu, která zásobovala elektřinou a teplem nejen areál Baťových závodů v Otrokovicích, ale také sídliště, hotel a obchodní centrum. Elektrárna patřila mezi průkopníky kombinované výroby tepla a elektřiny.

V druhé polovině 20. století se zvyšovaly nároky na množství dodávek energií a také požadavky na ekologii. Byly vybudovány dva výtopenské kotle, v roce 1976 byly uvedeny do provozu tři parní kotle a dvě protitlaké turbíny a teplárna se zařadila mezi moderní provozy s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. 

Novodobá historie

V roce 1992 byla založena akciová společnost Teplárna Otrokovice, došlo k modernizaci centrálního zásobování teplem a vybudovala se horkovodní síť pro dodávky tepla odběratelům v lokalitě Otrokovice a Zlín – Malenovice. V roce 2012 odkoupila Teplárna Otrokovice a.s. část podniku NBTH, s.r.o. v Napajedlích, která se zabývá distribucí tepla v oblasti Nábřeží.