Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

V teplárně pokračuje výstavba nového kotle

Otrokovice (24.10.2019)– V otrokovické teplárně pokračují práce na stavbě nového kotle na zemní plyn. Ten v příštím roce nahradí jeden kotel na uhlí.

Teplárna letos plánuje investice za 250 milionů, velká část prostředků jde právě na výstavbu nového kotle. Z bývalé budovy výtopny, kde bude plynový kotel stát, postupně zmizelo opláštění, střecha i části ocelové konstrukce. Na stavební část navázala realizace technologické části. V polovině října proběhla úspěšně tlaková zkouška nového kotle. Další práce budou pokračovat až do konce roku, potom přijde na řadu zkušební provoz. Následně bude jeden ze tří kotlů na uhlí odstaven a nahradí jej kotel na plyn. Uveden do provozu bude v první polovině příštího roku.

Kromě stavby plynového kotle pokračuje teplárna v realizaci ekologických opatření ke snižování emisí oxidů dusíku na uhelném kotli K3 a v srpnu dokončila rekonstrukci další odsiřovací linky. Ekologizace obou uhelných kotlů, rekonstrukce odsíření a výstavba nového plynového kotle bude stát přes půl miliardy. Oproti stávajícímu stavu se díky těmto ekologickým investicím sníží oxidy dusíku o polovinu a oxidy síry klesnou o 80 procent.