Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Teplárna v loňském roce podpořila čtyřicet organizací

Teplárna Otrokovice i v loňském roce pokračovala v podpoře měst, obcí a neziskových organizací, kterým na veřejně prospěšné aktivity přispěla částkou 1,1 milionu korun.

Nejvíce prostředků šlo do oblasti sociální, zdravotnictví, na sportovní aktivity dětí nebo kulturní akce pro veřejnost. Peníze byly rozděleny mezi čtyři desítky organizací.

Společnost podpořila například projekt města Otrokovice Zdravý pohyb do škol, kulturní akce v Otrokovické Besedě, volnočasové aktivity dětí a sportovní kluby pracující s dětmi a mládeží v regionu.  Teplárna věnovala peníze také na benefiční akce pro Středisko rané péče EDUCO Zlín nebo Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně. Mezi obdarovanými byl také domácí hospic Most k domovu, Charita sv. Anežky Otrokovice nebo Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.