Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Teplárna přispěla ke snížení dopadů smogu

Zlínský kraj několikrát v letošní zimě trápil smog a kvůli vysokým koncentracím prachu v ovzduší musela být vyhlášena regulace. Na zhoršené kvalitě ovzduší se nejvíce podílela doprava a lokální topeniště. Teplárna Otrokovice přispěla ke snížení škodlivých dopadů smogu.

Komín otrokovické teplárny měří 170 metrů a je nejvyšší ve Zlínském kraji. Díky tomu odvádí vyčištěné spaliny a vodní páru do vyšších vrstev, tedy nad pokličku inverze. „Řídíme provoz tak, abychom pokryli potřeby dodávek tepla a teplé vody pro obyvatele a technologické páry pro výrobní sféru a zároveň plníme všechny emisní limity,“ říká předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník.

Vedoucí observatoře ČHMÚ Tušimice Josef Keder uvedl k možnostem zlepšení a ochrany před smogem, že potenciál dalšího snižování emisí vidí hlavně v ekologizaci provozu domácích lokálních topenišť a v omezení dopravy, která je významným viníkem smogu ve městech.

Teplárna Otrokovice zásobuje teplem více než devět tisíc domácností a nahrazuje tak lokální topeniště, jejichž nízké komíny vypouští emise přímo v místě jejich vzniku a situaci ještě zhoršují.Je potřeba si uvědomit, že i pozitivně vnímané lokální zdroje spalující plyn mají nezanedbatelný vliv na smogovou situaci, protože se jedná o emise z nízkých komínů, které při inverzi zůstávají v dané lokalitě a nejbližším okolí. A jeden rodinný domek s kotlem na pevná paliva vypustí do ovzduší stejné množství prachu jako teplárna při výrobě tepla pro tři sta bytů.

Díky velkým  investicím se v posledních letech podařilo zásadně snížit podíl otrokovické teplárny na emisích. Zatímco na začátku 90. let minulého století vypustila do ovzduší ročně 458 tun tuhých látek, nyní je to pouhých 8 tun. Množství oxidu siřičitého se snížilo o 80 procent a emise oxidů dusíku klesly na polovinu. „Nyní probíhá další ekologizace zdroje. Do modernizace odsíření a instalace zařízení na snižování oxidů dusíku budeme v příštích letech investovat přes půl miliardy korun,“ dodal Petr Jeník.