Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Teplárna Otrokovice významně podpoří projekty měst a kraje

Otrokovice (18. července 2013) - Teplárna Otrokovice chce být spolehlivým partnerem a významně se podílet na dalším rozvoji regionu. Společnost je v letošním roce připravena podpořit projekty okolních měst a Zlínského kraje částkou 1,5 milionu korun. Peníze půjdou především do zdravotnictví, sociální oblasti, kultury, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

 Dohodu o vzájemné spolupráci podepsali předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník, místopředseda představenstva František Foltýn a starosta Otrokovic Jaroslav Budek. „Chceme být pro město významným partnerem, aktivně se podílet na jeho rozvoji a pomáhat při řešení otázek v oblasti zdravotnictví, školství, kultury a sociální oblasti," uvedl předseda představenstva Petr Jeník. Ve smlouvě o vzájemné spolupráci se teplárna mimo jiné zavazuje informovat o přijatých opatřeních, která mají snížit možnost vzniku havárií a odstávek, o ekologických opatřeních a vývoji cen. Teplárna Otrokovice se bude také podílet na životě města a jeho obyvatel. Spolupráce v této oblasti je součástí dodatku, který se bude uzavírat každý rok. Letos podpoří společnost několik organizací: peníze získá například Sdružení Šance, jež pomáhá onkologicky nemocným dětem, otrokovická pobočka Naděje, charitativní projekt Pomáháme potřebným a teplárna se bude podílet také na sportovních, kulturních a společenských akcích města. Dohodu o vzájemné spolupráci podepsalo vedení otrokovické teplárny také se starostkou Napajedel Irenou Brabcovou. „Peníze, které městu poskytneme, budou využity na vybudování stálé expozice o historii Napajedel v objektu Nového kláštera," poznamenal místopředseda představenstva František Foltýn. Teplárna je připravena poskytnout finanční prostředky na projekty také Zlínu - Malenovicím a Zlínskému kraji. Teplárna Otrokovice a.s. zásobuje teplem a elektřinou obyvatele a firmy v Otrokovicích, Napajedlech a Zlíně - Malenovicích. V současné době dodává teplo pro 9 000 domácností. K největším odběratelům mezi průmyslovými podniky patří společnosti Continental Barum, TOMA a Fatra.