Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Teplárna Otrokovice rozšiřuje a modernizuje horkovodní síť

Otrokovice (15. prosince 2014) - Teplárna Otrokovice rozšiřuje svoji síť horkovodů a buduje přípojky k novým odběratelům. V letošním roce již společnost investovala do rozšíření a modernizace sítí 35 milionů korun. 

V polovině prosince skončí práce před poliklinikou Polimal ve Zlíně–Malenovicích, kde byla nová distribuční síť napojena na stávající primární horkovodní rozvod. „Nový horkovod bude sloužit především pro zásobování objektů v bývalém průmyslovém komplexu baťových koželužen. Samostatné přípojky k odběratelům chceme vybudovat postupně v letech 2015 a 2016,“ uvedl předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník. Zároveň s touto stavbou pokračovaly práce na prodloužení primárního horkovodního potrubí od kina Květen k základní škole ve Zlíně-Malenovicích. Obě stavby přišly na 2,3 milionu korun.

V prosinci dokončila teplárna také opravy sítí za bezmála čtyři miliony korun za sídlištěm Trávníky v Otrokovicích, kde firma položila nové potrubí a vyměnila přípojku pro areál NOVATEX. Nové předizolované potrubí má životnost minimálně 30 let. „Náhrada modernějšími rozvody přinese snížení tepelných ztrát,“ doplnil předseda představenstva Petr Jeník. Na jaře příštího roku pak bude teplárna pokračovat ve výstavbě nové horkovodní sítě v Kvítkovicích. Díky tomu bude možné připojit nové odběratele také v této místní části Otrokovic. 

Teplárna Otrokovice investovala do rozšíření a modernizace sítí v letošním roce celkem 35 milionů. Největší akcí za téměř 19 milionů byla výstavba nových rozvodů a rekonstrukce v otrokovické průmyslové zóně Moravan.