Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Kotel na uhlí skončil. Nahradil ho plyn

Otrokovice (25.6.2020) - Otrokovická teplárna uvedla do provozu nový plynový kotel, který nahradil jeden kotel na uhlí. Výstavba nového kotle za téměř 300 milionů začala před dvěma lety.

Teplárna stihla všechny práce v plánovaném  termínu, i když  kvůli pandemii koronaviru musela být přijata mimořádná opatření. „Poslední tři měsíce byly opravdu náročné. Museli jsme pracovat ve zvláštním režimu. Přijali jsme řadu opatření, abychom zajistili chod teplárny a neomezili dodávky tepla a elektřiny pro naše zákazníky. A zároveň jsme pokračovali v naší největší investiční akci. I přes řadu omezení se nám nakonec podařilo nový plynový kotel dokončit a uvést do provozu,“ řekl předseda představenstva teplárny Petr Jeník.

Se stavbou plynového kotle začala teplárna před dvěma lety. Z bývalé budovy výtopny postupně zmizelo opláštění, střecha i části ocelové konstrukce. Potom přišla na řadu technologická část. Koncem dubna se na kotli poprvé zapálily hořáky. V dalších dnech probíhaly zkoušky a upravoval se provoz tak, aby byly splněny emisní limity oxidů dusíku.

Teplárna dosud provozovala tři kotle na uhlí, které byly postaveny v 70. letech minulého století. Postupný útlum těžby hnědého uhlí, rostoucí cena emisních povolenek a závislost na jednom palivu vedly k rozhodnutí rozšířit palivovou základnu a postavit nový plynový kotel. „Jeden kotel na uhlí jsme už odstavili. Další dva uhelné kotle, které prošly v posledních čtyřech letech modernizací, budeme dál využívat. Na kotlích jsme provedli rozsáhlé úpravy, snížili jsme významně emise oxidů dusíku a dokončili rekonstrukci odsíření. Oproti stávajícímu stavu klesnou oxidy dusíku o 70 procent a oxidy síry o 85 procent. Ekologická opatření nás stála přes čtvrt miliardy,“ dodává Petr Jeník.

Teplárna Otrokovice zásobuje teplem na devět tisíc domácností, průmyslové podniky, školy, obchodní centra a další instituce v Otrokovicích, Zlíně – Malenovicích a Napajedlech. Technologickou páru dodává významným průmyslovým podnikům, jako jsou Continental Barum nebo Fatra. Kromě tepla vyrábí také elektřinu a zajišťuje podpůrné služby pro přenosovou soustavu.

TEPLÁRNA OTROKOVICE a.s.

Akciová společnost Teplárna Otrokovice zásobuje teplem na devět tisíc domácností, průmyslové podniky, školy, obchodní centra a další instituce v Otrokovicích, Zlíně – Malenovicích a Napajedlech. K největším odběratelům patří společnost Continental Barum. Teplárna Otrokovice je součástí skupiny Lama Energy Group.

LAMA ENERGY GROUP

LAMA je česká soukromá investiční skupina zaměřená na podnikání v průzkumu, těžbě a obchodu s energetickými komoditami. Mezi českými dceřinými společnostmi holdingu je LAMA ENERGY, která dodává plyn a elektřinu domácnostem i korporátním zákazníkům, LAMA GAS & OIL těží plyn a ropu v České republice, Teplárna Kyjov nebo televize Telly.