Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Ekologizace kotle K4 je před dokončením. Chystají se profuky kotle

Otrokovice (12.9. 2018) - V uplynulých měsících prováděla Teplárna Otrokovice opatření ke snižování emisí oxidů dusíku na kotli K4. Aby mohla být technologie znovu uvedena do provozu, musí se vyčistit tzv. profuky.  V okolí teplárny proto může být zaznamenána zvýšená hlučnost.

V teplárně se budou od 17. do 21. září dělat na kotli K4 profuky. Ty  jsou nutné z důvodu odstranění cizích předmětů a vyčištění kotle po provedené ekologizaci. Profuky se budou provádět v době mezi 7 a 10 hodinou. Během dne se udělá vždy jeden profuk a to po dobu nejvýše 30 minut.  V této době může dojít ke zvýšení hladiny hluku v okolí teplárny. Hygienický limit nebude překročen a pro maximální snížení hlučnosti se vždy použije tlumič. Za případnou zvýšenou hlukovou zátěž se teplárna omlouvá, ale kromě využití tlumičů není možné hluk jinými technickými prostředky omezit.

Díky velkým investicím se v posledních letech podařilo zásadně snížit podíl otrokovické teplárny na znečišťování ovzduší. Množství oxidu siřičitého se snížilo o 80 procent a emise oxidů dusíku klesly na polovinu. Stávající ekologická opatření přispějí k dalšímu významnému snížení emisí.