Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Výhody

Naše společnost je dlouholetým spolehlivým dodavatelem tepla a elektrické energie.

Neustále zlepšujeme kvalitu našich služeb a přizpůsobujeme se potřebám zákazníků s cílem zvyšovat jejich spokojenost.

Dodávky tepla z Teplárny Otrokovice představují bezpečný, jednoduchý a pohodlný způsob vytápění, který je šetrný k životnímu prostředí a jeho cena je příznivá.

Ekonomické výhody

  • při současné výrobě tepla a elektřiny (kogeneraci) dochází k efektivnějšímu využití paliva a tím i k úspoře finančních prostředků a primárních energetických zdrojů
  • společná výroba tepla a elektřiny v naší společnosti umožňuje udržovat prodejní cenu tepla na nižší úrovni než u zdrojů vyrábějících pouze teplo
  • při provozování výměníkových stanic kromě významných provozních úspor šetříme peníze našich odběratelů tím, že nemusejí vkládat nemalé částky do nákupu vlastního kotle

Ekologické výhody

  • výroba tepla centrálním způsobem je ekologická. Palivo se využívá velmi efektivně a úspora se následně projeví i ve významném snížení koncentrace škodlivin v ovzduší
  • vysoké komíny zajišťují odvod vyčištěných spalin a vodní páry do vyšších vrstev a nezatěžují emisemi okolní městskou zástavbu

Komplexní služba

  • nespornou výhodou pro naše zákazníky je zajištění dalších služeb, jako je např. non-stop servis při poruchách, údržba výměníkové stanice a zajištění revizních služeb