Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Připojení na CZT

Naším cílem je rozšiřování dodávek tepla s ohledem na individuální potřeby zákazníků.

Budování přípojek a výměníkových stanic

Tým odborníků z Teplárny Otrokovice je připraven pomoci najít to nejlepší řešení:

  • na konkrétním místě vyhodnotíme situaci a navrhneme optimální variantu vedení přípojky k objektu 
  • provedeme kalkulaci nákladů na připojení a vypracujeme nabídku na dodávky tepla
  • v případě zájmu může být v nabídce obsažena i možnost financování a dalšího provozování výměníkové stanice, která je nezbytná pro přechod tepla z primárního rozvodu dodavatele do zařízení odběratele
  • pokud se zákazník rozhodne pro tuto možnost a přenechá dodavateli provozování přípojky včetně výměníkové stanice, má zajištěnou komplexní dodávku tepla včetně údržby a oprav těchto zařízení. Nemusí řešit případné technické problémy spojené s provozem zařízení a jeho jedinou starostí je regulovat si přívod tepla podle potřeb
  • zákazník se může rozhodnout i pro variantu, že si pořídí a bude provozovat výměníkovou stanici na vlastní náklady a získá relativně nižší cenu tepelné energie na vstupu do výměníkové stanice

Připojení nových odběratelů

Podmínky pro připojení odběratelů tepelné energie jsou v České republice upraveny příslušnými ustanoveními energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších úprav. Základní podmínkou pro připojení nového odběratele je podání žádosti o připojení.

Prodej tepla se uskuteční na základě kupní smlouvy, jejíž součástí jsou:

  • přihláška k odběru tepla, odběrový diagram, cenová dohoda, případně dohoda o zálohových platbách

Více informací:

Ing. Zuzana Moravčíková
tel.: + 420 577 649 226
e-mail: zuzana.moravcikova@tot.cz