Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Podporujeme

  • Zdravotnictví
  • Sociální oblast
  • Vzdělávání
  • Kultura
  • Volnočasové aktivity mládeže, dospělých i seniorů

Podpora měst

Teplárna Otrokovice uzavřela s okolními městy Dohodu o vzájemné spolupráci. Součástí smlouvy je i dodatek o finanční podpoře projektů měst.

Zdravotnictví a sociální oblast

Podporujeme organizace, které pomáhají nemocným dětem, lidem se zdravotním postižením i seniorům. Peníze jsme poskytli na nákup dechových monitorů pro novorozence v Krajské nemocnici Tomáše Bati Zlín, vybavení pro klienty Charity sv. Anežky, pořízení automobilu pro občanské sdružení Naděje, na činnost Sdružení Šance, jež pomáhá onkologicky nemocným dětem. Podílíme se na charitativní akci „Pomáháme potřebným“. 

Školství, sport a aktivity pro děti

Podporujeme akce pro děti, letní tábory, divadelní představení, Den na dopravním hřišti, akci Cesta není hřiště a nezapomínáme ani na sportovní aktivity.

Sponzoring organizací

DDM Sluníčko Otrokovice, DDM Matýsek Napajedla, Otrokovická Beseda, Sdružení Šance, Naděje o. s., Charita sv. Anežky Otrokovice, Krajská nemocnice Zlín, Nadace Křižovatka, SDH Nová Dědina, mateřské a základní školy, TJ Sokol Napajedla, TJ Jiskra Otrokovice a další.