Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Setkání s odběrateli v Napajedlích

Setkání s odběrateli v Napajedlích 10. 04. 2015

Teplárna Otrokovice uspořádala 8. dubna setkání se svými odběrateli v kině v Napajedlích.

Předseda představenstva společnosti Teplárna Otrokovice Petr Jeník seznámil účastníky se současným stavem centrálního zásobování teplem v Napajedlích, s činností teplárny, ekologickými opatřeními, podporou regionu a dalšími plány. Následující prezentace se týkala nových služeb, které společnost svým zákazníkům nabízí. Odborník na energetiku, ing. Tibor Hrušovský, představil novou studii srovnávající centrální zásobování teplem s alternativními zdroji vytápění, jako jsou tepelná čerpadla nebo solární systémy. Po prezentacích byl prostor pro dotazy účastníků setkání. „Snažíme se pravidelně informovat veřejnost o našich aktivitách a více komunikovat se svými zákazníky. Díky tomuto setkání máme i zpětnou vazbu od našich odběratelů, což je pro nás velmi důležité,“ uvedl předseda představenstva Petr Jeník.