Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Kotel na uhlí skončil. Nahradil ho plyn

Kotel na uhlí skončil. Nahradil ho plyn 25. 06. 2020

Otrokovická teplárna uvedla do provozu nový plynový kotel, který nahradil jeden kotel na uhlí. Výstavba nového kotle za téměř 300 milionů začala před dvěma lety.

Teplárna stihla všechny práce v plánovaném  termínu, i když  kvůli pandemii koronaviru musela být přijata mimořádná opatření. „Poslední tři měsíce byly opravdu náročné. Museli jsme pracovat ve zvláštním režimu. Přijali jsme řadu opatření, abychom zajistili chod teplárny a neomezili dodávky tepla a elektřiny pro naše zákazníky. A zároveň jsme pokračovali v naší největší investiční akci. I přes řadu omezení se nám nakonec podařilo nový plynový kotel dokončit a uvést do provozu,“ řekl předseda představenstva teplárny Petr Jeník.

Se stavbou plynového kotle začala teplárna před dvěma lety. Z bývalé budovy výtopny postupně zmizelo opláštění, střecha i části ocelové konstrukce. Potom přišla na řadu technologická část. Koncem dubna se na kotli poprvé zapálily hořáky. V dalších dnech probíhaly zkoušky a upravoval se provoz tak, aby byly splněny emisní limity oxidů dusíku.

Teplárna dosud provozovala tři kotle na uhlí, které byly postaveny v 70. letech minulého století. Postupný útlum těžby hnědého uhlí, rostoucí cena emisních povolenek a závislost na jednom palivu vedly k rozhodnutí rozšířit palivovou základnu a postavit nový plynový kotel. „Jeden kotel na uhlí jsme už odstavili. Další dva uhelné kotle, které prošly v posledních čtyřech letech modernizací, budeme dál využívat. Na kotlích jsme provedli rozsáhlé úpravy, snížili jsme významně emise oxidů dusíku a dokončili rekonstrukci odsíření. Oproti stávajícímu stavu klesnou oxidy dusíku o 70 procent a oxidy síry o 85 procent. Ekologická opatření nás stála přes čtvrt miliardy,“ dodává Petr Jeník.

Teplárna Otrokovice zásobuje teplem na devět tisíc domácností, průmyslové podniky, školy, obchodní centra a další instituce v Otrokovicích, Zlíně – Malenovicích a Napajedlech. Technologickou páru dodává významným průmyslovým podnikům, jako jsou Continental Barum nebo Fatra. Kromě tepla vyrábí také elektřinu a zajišťuje podpůrné služby pro přenosovou soustavu.