Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Informace pro odběratele podle zákona o ochraně spotřebitele

01. 02. 2016

Prodávající informuje spotřebitele (přičemž spotřebitelem se rozumí výlučně fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), že případné spory ze spotřebitelské smlouvy o dodávkách tepla či dodávkách elektřiny může spotřebitel s účinností od 1.2.2016 řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství je Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz . Bližší podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů upravuje zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.