Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Ekologie

Ochrana životního prostředí

  • v roce 2020 jsme uvedli do provozu nový kotel na zemní plyn
  • 2016-2020 byly na uhelných kotlích K3 a K4 provedeny rozsáhlé úpravy ke snížení emisí oxidů dusíku dokončila se rekonstrukce odsíření
  • oxidy dusíku klesnou o 70% a oxidy síry o 85%
  • výstavba technologie pro pneumatickou dopravu popílku - snížení prašnosti
  • další využití popílku ve stavebnictví
  • produkt odsíření se struskou a popílkem se využívá na výrobu stabilizátu pro rekultivaci skládek
  • pokračuje rekultivace odkaliště Bělov na Kroměřížsku
  • využití obnovitelných zdrojů - spoluspalování biomasy

Plníme všechny přísné ekologické limity, které se týkají emisí do ovzduší i dalších složek životního prostředí - vody, půdy či hlukových limitů. Uskutečnili jsme řadu kroků ke zlepšení ekologie provozu, snížení produkce popelovin a emisí. Dlouhodobě investujeme do opatření, která omezí vliv teplárny na životní prostředí.

Emise TOT 1990 - 2021

rok               TZL             SO2            NOx
1990 458,0 9525,0 1450,0
1995 186,0 5274,0 845,0
2000 20,5 2665,5 911,7
2015 8 1961 723
2016 8 1744 609
2017 8,8 1675,1 607,6
2018 16,2 1061,5 592,6
emisní stropy pro rok 2018 1086,04 626,46
2019                 18,8              461,0           365,1

emisní stropy pro rok 2019

- 468,33 376,56

2020

8,6

335,7

233,8

2021

7,1

295,5

256,8

* údaje jsou v t/rok