Otrokovická teplárna využívá biomasu

Teplárna Otrokovice dokončila přestavbu jednoho z kotlů. V nové topné sezoně na něm začne spolu s uhlím spalovat i biomasu.

Práce na přestavbě uhelného kotle K4 začaly vloni a přišly na více než 200 milionů. Kromě rekonstrukce samotného kotle, instalace nového roštu a dalších technologii bylo nutné vybudovat také prostor na skladování a dávkování biomasy. „Kotel jsme upravili tak, aby na něm bylo možné společně s uhlím spalovat větší podíl biomasy. Po přestavbě můžeme pálit až 50 procent dřevní štěpky,“ řekl předseda představenstva Petr Jeník. Nyní probíhají na kotli zkoušky, které potrvají tři týdny. Jedním ze sledovaných parametrů je i kvalita páry, která musí dosahovat stanovené jakosti před připojením na turbogenerátor. „Část páry se při tomto procesu musí vypustit do atmosféry. I když na kotli používáme tlumič hluku, během seřizování spalování může dojít ke krátkodobému zvýšení hluku v okolí teplárny,“ upozornil vedoucí výroby Aleš Trdlica.

Otrokovická teplárna se připravuje na odchod od uhlí a postupně rozšiřuje svoji palivovou základnu. Kromě uhlí a biomasy může při výrobě tepla a elektřiny použít i zemní plyn. Nový plynový kotel dokončila před třemi lety. „Nejsme díky tomu závislí pouze na jednom druhu paliva či jednom dodavateli. Při výrobě tepla a elektřiny můžeme využít uhlí, zemní plyn nebo biomasu, aby to bylo pro naše zákazníky ekonomicky nejvýhodnější,“ dodal Petr Jeník. Společnost plní všechny ekologické limity, přesto podniká další kroky ke snížení emisí. Vloni dokončila stavbu akumulátoru ve Zlíně-Malenovicích, kde využívá odpadní teplo. Díky tomu se snížila spotřeba paliva, zvýšila účinnost soustavy a došlo k poklesu emisí dusíku, síry a oxidu uhličitého.

Kontakty

Máte dotaz? Napište nám!

    Zavolejte nám

    Napište nám