Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Teplo

Výroba tepla

Teplo vyrábíme spalováním hnědého uhlí a zemního plynu. Na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie používáme ke spalování biomasu. Provozujeme tři kotle o celkovém instalovaném tepelném výkonu 247,1 MWt a dodávky tepla se pohybují okolo 1,6 mil. GJ ročně.

Dodávky tepla

  • průmyslové podniky 82 %
  • bytová sféra 13 %
  • nebytové objekty 5 %

Podstatná část tepla vyrobeného v Teplárně Otrokovice míří do průmyslového sektoru, kam je tepelná energie dodávána ve formě páry. Největšími odběrateli jsou Continental Barum s. r.o., TOMA, a.s. a Fatra, a.s.

Teplo prostřednictvím horké vody dodáváme pro byty, školy, služby a další instituce v Otrokovicích, Zlíně – Malenovicích a Napajedlech. Celkem zásobujeme teplem na 9 300 domácností.  V Otrokovicích je teplo dodáváno prostřednictvím distribuční společnosti TEHOS, v dalších lokalitách dodáváme teplo přímo koncovým odběratelům. Celková délka našich horkovodních a parovodních sítí je zhruba 55 kilometrů.