Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Společenská odpovědnost

Teplárna Otrokovice, která patří mezi klíčové podniky v regionu, si je vědoma své společenské odpovědnosti. Aktivně se podílíme na rozvoji regionu, podporujeme projekty okolních měst, organizací a sdružení především v oblasti zdravotnictví, školství, kultury, sociální oblasti a volnočasových aktivit dětí a mládeže.  Většina prostředků na dary či sponzoring míří do Otrokovic, Napajedel a Zlína.

Společnost přistupuje zodpovědně také k ochraně životního prostředí, ke svým zaměstnancům a dalším zainteresovaným subjektům.