Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Ostatní služby

Nabídka instalace a financování poměrových měřičů

V souvislosti se změnou vyhlášky, která určuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, nabízíme nákup a instalaci poměrových měřičů na radiátory včetně ročního vyhodnocení spotřeby tepla. Díky tomu nepotřebujete prostředky na vstupní investici a tuto službu budete hradit ročním poplatkem.

V případě zájmu Vám připravíme konkrétní nabídku a kalkulaci podle velikosti vytápěného objektu.

Bližší informace poskytne obchodní oddělení: Ing. Šárka Goišová, tel. 577 649 329, sarka.goisova@tot.cz.

 

Snímkování termokamerou

Teplárna Otrokovice nabízí svým zákazníkům zdarma snímkování speciální termokamerou pro zjištění úniků tepla. Naši pracovníci provedou měření do 14 dnů od zaslání požadavku v závislosti na vhodných klimatických podmínkách. Zájemci získají zdarma deset termogramů.

Více informací: Ing. Richard Šiška, e-mail: richard.siska@tot.cz, tel.: 723 167 091 

 

Provozování vodovodu

Dokumenty k provozování vodovodu v areálu Tajmac-ZPS, a.s.