Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Uvedení kotle K3 do provozu

22. 01. 2021

V sobotu 23. ledna bude uveden do provozu kotel K3. Během najíždění kotle může v odpoledních a večerních hodinách dojít ke krátkodobému zvýšení hluku v okolí teplárny.