Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Teplárnu si přišly prohlédnout desítky lidí

Teplárnu si přišly prohlédnout desítky lidí 05. 05. 2016

Setkání s odběrateli z Napajedel, Zlína a Otrokovic uspořádala ve dnech 3. a 4. května Teplárna Otrokovice. Během dvou dnů přišlo do teplárny 70 lidí, kteří se seznámili s činností společnosti, ekologickými opatřeními i službami, které poskytuje. Součástí setkání byla také exkurze a seznámení se s výrobou tepla a elektřiny.

Předseda představenstva společnosti Teplárna Otrokovice Petr Jeník seznámil účastníky se současným stavem centrálního zásobování teplem, s činností teplárny, modernizací a ekologizací provozu, podporou regionu a dalšími plány společnosti. Dále odborník na energetiku, Tibor Hrušovský, ve své prezentaci představil studii srovnávající centrální zásobování teplem s alternativními zdroji vytápění, jako jsou tepelná čerpadla nebo solární systémy.

Po prohlídce provozu a areálu teplárny byl prostor pro dotazy účastníků. Diskutovalo se o aktuálních tématech, připojování nových odběratelů, cenách za dodávky tepla i službách, které se společnost snaží neustále zlepšovat. „Pravidelně informujeme veřejnost o našich aktivitách a díky těmto setkáním získáme i zpětnou vazbu od našich odběratelů, což je pro nás velmi důležité,“ uvedl předseda představenstva Petr Jeník.

Prezentace ze setkání jsou níže v souboru ke stažení.

V případě zájmu o bližší informace ke studii o alternativních zdrojích vytápění kontaktujte:ing.tibor.hrusovsky@gmail.com