Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Teplárna dokončuje stavbu kotle na zemní plyn

Teplárna dokončuje stavbu kotle na zemní plyn 24. 02. 2020

V otrokovické teplárně finišují práce na stavbě nového kotle na zemní plyn, který nahradí jeden kotel na uhlí.

S výstavbou plynového kotle K8 začala teplárna v roce 2018, vloni probíhala stavební a technologická část stavby a nyní se dokončují montážní práce. V březnu se poprvé zapálí a seřídí plynové hořáky, vysuší se vyzdívky. Před uvedením do zkušebního provozu se musí provést  také profukování kotle i parovodu. „Díky tomu se  odstraní všechny nečistoty po montáži a chemickém čištění,“ vysvětluje vedoucí investic Teplárny Otrokovice Pavel Švec.

První etapa čištění, profukování parovodu, proběhne od 2. března do 6. března mezi 8 a 11 hodinou. Během dne se udělá vždy jeden profuk a to po dobu nejvýše dvou hodin. O měsíc později, od 30. března do 3. dubna, se budou opět jednou denně ve stejnou dobu provádět profuky plynového kotle K8.

Při profukování kotle budou pro maximální snížení hlučnosti vždy použity tlumiče, přesto může dojít ke krátkodobému zvýšení hluku v okolí teplárny. Hygienický limit ovšem bude dodržen s dostatečnou rezervou.