Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Dotace

Projekt „Využití odpadního tepla s akumulací.“

Cílem projektu jsou opatření na úsporu energie v SZT a snížení emisí CO2.

Projekt řeší výstavbu akumulačních zásobníků tepla včetně strojovny akumulace, potřebné doprovodné technologie, manipulační plochy, obslužné komunikace a napojení na potrubní systém SZT. Díky tomu bude možné využít dostupné odpadní teplo, které by muselo být mařeno využitím chladících věží, strojního chlazení a freecoolingu.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0026497

Doba realizace projektu: 1. 9. 2021 – 31. 07. 2022

Projekt bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt „Snížení energetické náročnosti vybraných provozů Teplárny Otrokovice a.s.“

V rámci projektu „Snížení energetické náročnosti vybraných provozů Teplárny Otrokovice a.s. se provedlo zateplení obvodového pláště správní budovy a původní okna nahradila okna s izolačním trojsklem. Dále  se kompletně vyměnilo nevyhovující vnitroareálové osvětlení za nová LED svítidla. Díky tomu dojde k úspoře tepelné i elektrické energie a zlepší se také kvalita pracovního prostředí zaměstnanců.

Zateplení, výměna oken i osvětlení byly spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012880

Doba realizace projektu: 1.8.2018 - 30.6.2019

Projekt řeší zateplení obvodových stěn správní budovy, výměnu nevyhovujících otvorových výplní za plastová s izolačním trojsklem a výměnu stávajících světelných zdrojů venkovního osvětlení za světelné zdroje LED. Cílem projektu je realizace souboru technických a stavebních opatření za účelem snížení spotřeby tepelné a elektrické energie o  1 286,173 GJ/rok. Projekt je rozdělen na dvě etapy: rekonstrukce obvodového pláště správní budovy, rekonstrukce venkovního osvětlení TOT a.s.

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.