Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Teplárna podpoří vznik nové expozice v muzeu

Otrokovice (16. dubna 2014)  - Expozice Muzea v Napajedlích se rozroste díky podpoře Teplárny Otrokovice. Společnost poskytne městu na podporu kultury v letošním roce finanční dar ve výši 250 tisíc korun.

„Vloni jsme městu Napajedla darovali 250 tisíc korun a letos podpoříme město stejnou částkou,“ uvedl předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník.

Smlouvu o podpoře a využití prostředků v kulturní oblasti podepsali dnes předseda představenstva Petr Jeník a místopředseda představenstva František Foltýn se starostkou Napajedel Irenou Brabcovou. Město využije dar teplárny na realizaci muzejní expozice o historii Napajedel v budově bývalého kláštera.

Teplárna uzavřela vloni s městem Napajedla Dohodu o vzájemné spolupráci, v níž se zavazuje informovat o přijatých opatřeních ke snížení vzniku havárií a odstávek, o ekologických opatřeních či vývoji cen tepla. Součástí dohody je i dodatek o konkrétní podpoře, který se uzavírá každý rok.

Teplárna Otrokovice v rámci Dohody o spolupráci letos podpoří také města Otrokovice a Zlín. Podpora regionu, okolním městům, obcím i neziskovým organizacím se významně zvýšila v loňském roce, kdy společnost získal nový majitel, skupina Lama Energy Group. Skupina působí jako producent a dodavatel zemního plynu, elektrické energie a jako virtuální mobilní operátor. Zabývá se také těžbou plynu u Břeclavi a těžbou ropy v Kanadě.