Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Teplárna podpoří projekty města Otrokovice

Otrokovice (14. 2. 2014) – Teplárna Otrokovice se bude významně podílet na akcích, které v letošním roce chystá město Otrokovice.

Předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník, místopředseda představenstva František Foltýn a starosta Otrokovic Jaroslav Budek podepsali 13. února smlouvu o podpoře v oblasti kultury, školství, zdravotnictví, sociální a sportovní. V letošním roce podpoří teplárna v rámci této smlouvy město částkou 260 tisíc korun. „Patříme mezi klíčové podniky v regionu a uvědomujeme si svoji společenskou odpovědnosti.  Většina prostředků na dary či sponzoring proto míří právě do Otrokovic, Napajedel a Zlína, kde působíme,“ uvedl předseda představenstva Petr Jeník.

Finanční příspěvek od teplárny využije město na pořádání několika akcí, např. O sportovní slávě, Otrokovické letní slavnosti, Rozsvícení vánočního stromu, akce pořádané u příležitosti 120. výročí založení firmy Baťa nebo na projekt Zdravý pohyb do škol, do kterého se zapojilo více než pět set žáků. Kormě toho poskytne teplárna příspěvek ve výši 90 tisíc korun Sdružení Šance na zlepšení kvality léčby onkologicky nemocných dětí a otrokovické Naději na vytvoření pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním postižením, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce. 

Podpora regionu, okolním městům, obcím i neziskovým organizacím se významně zvýšila v loňském roce, kdy společnost získal nový majitel, skupina Lama Energy Group. Vloni teplárna věnovala na dary a sponzoring 1 milion korun.