Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Teplárna Otrokovice uspěla v tendru na podpůrné služby

Teplárna Otrokovice byla úspěšná ve výběrovém řízení společnosti ČEPS na poskytování podpůrných služeb na roky 2019 až 2021. Teplárna uspěla s nabídkami na kladnou sekundární regulaci a bude pokračovat v poskytování podpůrných služeb i v dalších třech letech. V poměrném zastoupení všech subjektů na trhu s podpůrnými službami se podíl Teplárny Otrokovice zvýší z letošních 1,8% na 3,2% v roce 2019.

Podpůrné služby pomáhají zajistit kvalitu a spolehlivost dodávek elektrické energie v přenosové soustavě. Výrobci poskytující tuto službu se zavazují udržovat nasmlouvaný výkon v pohotovosti a poskytnout jej v případě potřeby.