Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Otrokovická teplárna podpořila domácí hospic

Otrokovice (12. ledna 2015) - Teplárna Otrokovice podpořila činnost  Centra pro léčbu bolesti a paliativní medicínu. Dar ve výši 40 tisíc korun využije organizace  na nákup pomůcek pro domácí hospic Most k domovu Zlín. Finanční příspěvek převzali zástupci společnosti na Charitativním novoročním koncertě Zlínského kraje a města Zlína v pátek 9. ledna.

Hospic Most k domovu Zlín zajišťuje péči o nevyléčitelně nemocné pacienty v jejich domácím prostředí. Jde o jediné zařízení tohoto typu ve Zlínském kraji, které funguje od dubna loňského roku. Péči zajišťují lékaři a zdravotnický personál každý den 24 hodin. „O službu je velký zájem, za dobu naší existence jsme ošetřili 85 pacientů. Lidé chtějí poslední období života strávit doma a mezi svými blízkými,“ říká koordinátorka paliativní péče Drahomíra Páníková.

Zařízení se však potýká s nedostatkem finančních prostředků, protože nemá uzavřenou smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Náklady musí hradit hospic a částečně také pacienti. „Jsme ve složité situaci, stále jednáme s pojišťovnou, aby péči proplácela. Díky daru od teplárny můžeme koupit pomůcky pro nevyléčitelně nemocné pacienty,“ dodává Páníková.

Teplárna Otrokovice se na Charitativním novoročním koncertě podílela také vloni, když věnovala 50 tisíc korun na činnost Střediska rané péče Educo Zlín. Formou darů či sponzoringu podpořila společnost v loňském roce projekty především ve zdravotnictví, školství a sociální oblasti za téměř 1,5 milionu korun.

Akciová společnost Teplárna Otrokovice zásobuje teplem na devět tisíc domácností, průmyslové podniky, školy, obchodní centra a další instituce v Otrokovicích, Zlíně – Malenovicích a Napajedlech. K největším odběratelům patří společnost Continental Barum. Teplárna Otrokovice patří do skupiny Lama Energy Group, která působí jako producent a dodavatel zemního plynu, elektrické energie a jako virtuální mobilní operátor. Skupina se zabývá i těžbou plynu u Břeclavi a těžbou ropy v Kanadě.