člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Podporujeme

  • Zdravotnictví
  • Sociální oblast
  • Vzdělávání
  • Kultura
  • Volnočasové aktivity mládeže, dospělých i seniorů

Podpora měst

Teplárna Otrokovice uzavřela s okolními městy Dohodu o vzájemné spolupráci. Součástí smlouvy je i dodatek o finanční podpoře projektů měst.

Zdravotnictví a sociální oblast

Podporujeme organizace, které pomáhají nemocným dětem, lidem se zdravotním postižením i seniorům. Peníze jsme poskytli na nákup dechových monitorů pro novorozence v Krajské nemocnici Tomáše Bati Zlín, vybavení pro klienty Charity sv. Anežky, pořízení automobilu pro občanské sdružení Naděje, na činnost Sdružení Šance, jež pomáhá onkologicky nemocným dětem. Podílíme se na charitativní akci „Pomáháme potřebným“. 

Školství, sport a aktivity pro děti

Podporujeme akce pro děti, letní tábory, divadelní představení, Den na dopravním hřišti, akci Cesta není hřiště a nezapomínáme ani na sportovní aktivity.

Sponzoring organizací

DDM Sluníčko Otrokovice, DDM Matýsek Napajedla, Otrokovická Beseda, Sdružení Šance, Naděje o. s., Charita sv. Anežky Otrokovice, Krajská nemocnice Zlín, Nadace Křižovatka, SDH Nová Dědina, mateřské a základní školy, TJ Sokol Napajedla, TJ Jiskra Otrokovice a další.

Teplárna přispěla na monitory, které pohlídají novorozence

Zlín (10. června 2014) - Třicet monitorů BABYSENSE II získalo novorozenecké oddělení zlínské Krajské nemocnice T. Bati od brněnské Nadace Křižovatka. 

Teplárna pomůže s opravou dětského hřiště

Zlín (29. května 2014)  - Teplárna Otrokovice uzavřela s městem Zlín Dohodu o vzájemné spolupráci, kterou dnes podepsali předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník, místopředseda představenstva František Foltýn a náměstek zlínského primátora Aleš Dufek. Díky podpoře teplárny se opraví dětské hřiště.

 

Teplárna podpoří vznik nové expozice v muzeu

Otrokovice (16. dubna 2014)  - Expozice Muzea v Napajedlích se rozroste díky podpoře Teplárny Otrokovice. Společnost poskytne městu na podporu kultury v letošním roce finanční dar ve výši 250 tisíc korun.

 

Teplárna podpoří projekty města Otrokovice

Otrokovice (14. února 2014) – Teplárna Otrokovice se bude významně podílet na akcích, které v letošním roce chystá město Otrokovice. 

Dar teplárny pomůže postiženým dětem

Otrokovice (10. ledna 2014) - Teplárna Otrokovice podpořila činnost Střediska rané péče Educo Zlín, které pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním postižením. Finanční příspěvek převzali zástupci občanského sdružení na Charitativním novoročním koncertě v Kongresovém centru Zlín v pátek 10. ledna.

Teplárna Otrokovice významně podpoří projekty měst a kraje

Otrokovice (18. července 2013) - Teplárna Otrokovice chce být spolehlivým partnerem a významně se podílet na dalším rozvoji regionu. Společnost je v letošním roce připravena podpořit projekty okolních měst a Zlínského kraje částkou 1,5 milionu korun. Peníze půjdou především do zdravotnictví, sociální oblasti, kultury, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Chceme se podílet na rozvoji našeho regionu

Chceme se podílet na rozvoji našeho regionu

Jedna z největších otrokovických firem, Teplárna Otrokovice, změnila v letošním roce majitele. Jejím stoprocentním vlastníkem se stala Lama Energy Group, expandující moravská energetická společnost. Teplárna Otrokovice patří mezi zdejší klíčové podniky - zásobuje teplem a elektřinou domácnosti, průmyslové podniky, školy a další instituce v Otrokovicích, Napajedlích a Zlíně-Malenovicích.

Pomoc z teplárny míří k dětem i seniorům

Pomoc z teplárny míří k dětem i seniorům

Teplárna podporuje organizace, které pomáhají nemocným dětem, lidem se zdravotním handicapem i seniorům.