Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Ostatní služby

Provoz, servis a údržba plynových kotelen

Připravili jsme novou službu pro majitele plynových kotelen. S jejich provozem je spojena řada starostí a povinností, proto nabízíme vlastníkům, že převezmeme zodpovědnost za tyto kotelny. Zajistíme nejen dodávky tepla a teplé vody, ale také servis, údržbu, revize a další služby. 

CO PRO VÁS ZAJISTÍME?

 • převezmeme starost a zodpovědnost za plynovou kotelnu
 • zajistíme plnění všech zákonných povinností
 • dodávky tepla a teplé vody
 • provoz, servis a údržbu
 • povinné vybavení kotelny a pravidelné kontroly
 • prohlídky plynových zdrojů a rozvodu plynu
 • provozní revize plynu
 • servis a opravy plynových kotlů
 • revize a kontroly tlakových nádob
 • 24 hodinový servis, hlídání poruch a jejich odstranění

 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • připravíme analýzu úsporných opatření
 • zajistíme financování rekonstrukce plynové kotelny
 • postaráme se o vnitřní rozvody
 • zajistíme rozúčtování dodávek tepla a teplé vody
 • nabízíme kvalitní služby za přijatelnou cenu
 • klademe důraz na individuální přístup
 • připravíme pro vás to nejlepší řešení
 • stále rozšiřujeme a zlepšujeme nabídku služeb

 Kontakt: Ing. Zuzana Moravčíková, zuzana.moravcikova@tot.cz, tel. 577 649 226, 606 339 160

 

Nabídka instalace a financování poměrových měřičů

V souvislosti se změnou vyhlášky, která určuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, nabízíme nákup a instalaci poměrových měřičů na radiátory včetně ročního vyhodnocení spotřeby tepla. Díky tomu nepotřebujete prostředky na vstupní investici a tuto službu budete hradit ročním poplatkem.

V případě zájmu Vám připravíme konkrétní nabídku a kalkulaci podle velikosti vytápěného objektu.

Bližší informace poskytne obchodní oddělení: Ing. Šárka Goišová, tel. 577 649 329, sarka.goisova@tot.cz.

 

Snímkování termokamerou

Teplárna Otrokovice nabízí svým zákazníkům zdarma snímkování speciální termokamerou pro zjištění úniků tepla. Naši pracovníci provedou měření do 14 dnů od zaslání požadavku v závislosti na vhodných klimatických podmínkách. Zájemci získají zdarma deset termogramů.

Více informací: Ing. Richard Šiška, e-mail: richard.siska@tot.cz, tel.: 723 167 091 

 

Provozování vodovodu

Dokumenty k provozování vodovodu v areálu Tajmac-ZPS, a.s.